Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

V PONDĚLÍ 7.5. 2018 JE ŘEDITELSKÉ VOLNO

02.05.2018 12:50

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuji z organizačních důvodů na pondělí  7.5. 2018 pro žáky Základní školy Jasenná, ředitelské volno.

Dana Dvořáková  řed. školy