Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Vyhodnocení ankety.

20.11.2019 14:53

Dotazník vyplnilo 20 rodičů, stejně jako loni. Z toho 8 hodnotilo MŠ ve všech bodech kladně.

V dalších dvanácti dotazníkách zaškrtli rodiče zápornou odpověď v jednom či ve dvou bodech. V jednom případě hodnotili rodiče záporně ve čtyřech bodech.

Podepsat na dotazník se neobávali tři rodiče.

 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo?                                               18 z 20 odpověděli ANO
 2. Jste spokojeni s výchovně vzdělávací nabídkou v naší MŠ?       20 z 20 ANO
 3. Spolupráce mezi Vámi a učitelkou je dostačující?                     20 z 20 ANO
 4. Jste spokojeni s vedením?                                                   18 z 20 ANO
 5. Sledujete pravidelně nástěnky a info pro rodiče?                     18 z 20 ANO
 6. Jste dostatečně informováni o chování a schopnostech dětí?     14 z 20 ANO
 7. Vyhovuje Vám provozní doba v MŠ?                                      19 z 20 ANO
 8. Je dostačující počet akcí pro děti?                                        19 z 20 ANO
 9. Jste spokojeni s vybavením v MŠ?                                         19 z 20 ANO
 10.  Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?                                   19 z 20 ANO
 11.  Jste spokojeni s úklidem?                                                    17 z 20 ANO

 

 1. Z ankety vyplývá, že Vaše děti (až na jedno) chodí do MŠ rády. Jedno dítě chodí do školky rádo občas. V obou případech považují rodiče za nedostatečnou adaptaci dítěte při přechodu do třídy ke starším dětem.
 2. S výchovně vzdělávací nabídkou jsou spokojeni všichni dotázaní rodiče. Jeden rodič navrhuje zrušení center aktivit („koutky“) a preferoval by delší volnou hru dětí (zvlášť mladších dětí z třídy U kohoutků).
 3. Spolupráci mezi učitelkami a rodiči hodnotili kladně všichni rodiče.
 4. S vedením není spokojen jeden rodič. Jeden rodič nedokáže vedení zhodnotit.
 5. Nástěnky s informacemi pro rodiče a facebook či web nesledují dva rodiče. Jeden rodič pochválil výhodu informovanosti z webových stránek. Dalšímu rodiči se líbí fotky dětí na facebooku. Doufáme, že pokud nemáte čas informace z kteréhokoliv zdroje a z jakéhokoli důvodu sledovat, dozvíte se informace o MŠ od svých dětí nebo známých.
 6. Informovanost o chování, schopnostech a činnostech dětí je nedostačující pro čtyři  rodiče. Dva rodiče uvedli, že občas. Z toho dva rodiče vidí jako nevýhodu, že se p. učitelky ráno a odpoledne střídají a informace o dopoledni se k rodičům odpoledne nedostanou. Bohužel, tak je to i v jiných školkách, že p. uč. mají ranní a odpolední služby. Pokud je nějaký problém s Vaším dítětem nebo naopak něco pozitivně výjimečného, tuto informaci si p. uč. předají a rodičům odpoledne sdělí. Práce Vašich dětí můžete sledovat na nástěnkách v šatnách. Pokud výkres Vašeho dítěte nenajdete, pravděpodobně se nechtěl zapojit a nebyl nucen. Příště se mu třeba chtít bude.                                                                                                 Pochopte, že když by p. uč. měla odpoledne při odchodu dítěte domů informovat všechny rodiče o chování jejich dítěte        (i kdyby tyto informace měla), nedělala by nic jiného. P. uč. se musí především věnovat dětem a ne stát u dveří a rozprávět se všemi rodiči. Pokud rodiče potřebují o svých dětech více informací (jedná se o dvě děti), můžou si domluvit schůzku s vedoucí učitelkou, popřípadě s třídní učitelkou svého dítěte.
 7. Provozní doba nevyhovuje jednomu z rodičů. Víme, že pokud dojíždíte do zaměstnání a nemáte po ruce prarodiče, kteří by dítě z MŠ vyzvedli – je to problém. Můžete ho vyřešit sepsáním Dohody o vyzvedávání dítěte z MŠ pověřenou osobou. O prodloužení provozní doby zatím neuvažujeme. Myslím si, že i takhle tráví děti s námi ve všední dny více času než s rodinou.
 8. Počet akcí je téměř pro všechny rodiče vyhovující. Jeden rodič pochválil pěknou nabídku výletů.
 9. S vybavením MŠ jsou spokojeni téměř všichni rodiče.

10) K jídelníčku má výhradu pouze jeden rodič z 20. Bohužel, nenapsal proč? Co by změnil, zlepšil, atd. P. kuchařky musí dodržovat svoje předpisy, normy a spotřební koše. Osobně si myslím, že se naše kuchyně velmi zlepšila, jídla jsou chutná, zařazují se jídla nová, zdravá a moderní, která si děti postupně oblíbily. Ale samozřejmě i jídla klasická (viz jídelníček na webových stránkách). Do jídla děti (i na přání rodičů) nenutíme. Máme zkušenost, že až na pár dětí v jídle vybíravých, si ostatní děti chodí při obědě přidávat.

 1. K úklidu mají výhradu 3 rodiče z 20. Bohužel zase nebylo vypsáno, co konkrétně se jim nelíbí. Až na jednoho rodiče, který uvedl, že by se mělo více stírat v šatnách a na WC. Budeme se snažit o nápravu. Zároveň bych chtěla sdělit rodičům, že v dobách minulých pracovaly v této budově na plný úvazek dvě uklízečky. Nyní to musí stíhat jedna a ještě fungovat jako školnice, zařizovat drobné opravy, velký prázdninový úklid atd.

Pokud někdo z rodičů má potřebu vyřešit nějaký problém osobně, nebo se chce na něco zeptat mimo schůzku rodičů (druhá bude v únoru nebo v březnu), ráda to s Vámi projednám. Včasné vyřešení napomůže i předcházení problémům.

Ve dvou dotazníkách oceňuji, že rodiče každý bod doplnili o svůj komentář                     a vysvětlivky, obzvlášť v bodech, kde zaškrtli zápornou odpověď. V těchto případech se můžeme snažit věci zlepšit, napravit. Jeden z těchto dvou rodičů obdivuje práci p. učitelek a poděkoval za naši práci. My také děkujeme.

Děkuji všem rodičům, kteří se do ankety zapojili.

Zd. Tkadlecová