Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Vyhodnocení ankety.

02.05.2022 14:57

Dotazník vyplnilo 19 rodičů. Z toho 14 hodnotilo MŠ ve všech bodech kladně.

V dalších pěti dotazníkách zaškrtli rodiče zápornou odpověď v jednom či ve dvou bodech. V jednom dotazníku bylo na pět otázek odpovězeno záporně.

 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo?                                                   18 z 19 odpověděli ANO
 2. Jste spokojeni s výchovně vzdělávací nabídkou v naší MŠ?           18 z 19 ANO
 3. Spolupráce mezi Vámi a učitelkou je dostačující?                         19 z 19 ANO
 4. Jste spokojeni s vedením?                                                       18 z 19 ANO
 5. Sledujete pravidelně nástěnky a info pro rodiče?                         19 z 19 ANO
 6. Jste dostatečně informováni o chování a schopnostech dětí?        16 z 19 ANO
 7. Vyhovuje Vám provozní doba v MŠ?                                          19 z 19 ANO
 8. Je dostačující počet akcí pro děti?                                            19 z 19 ANO
 9. Jste spokojeni s vybavením v MŠ?                                             18 z 19 ANO
 10.  Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?                                       16 z 19 ANO
 11.  Jste spokojeni s úklidem?                                                       18 z 19 ANO

 

 1. Z ankety vyplývá, že Vaše děti (až na jedno) chodí do MŠ rády. Což nás těší ze všeho nejvíce.
 2. S výchovně vzdělávací nabídkou jsou spokojeni všichni rodiče. Jeden rodič by uvítal kroužek AJ. Připomínka jednoho rodiče k dlouhým procházkám – malé děti nezvládnou. Možná si to jen myslíte. Máme zkušenost, že to zvládnou mnohdy lépe než děti starší. Procvičovat chůzi chodíme často, ale na delší výlety (batůžkové) chodíme jen 3x do roka. Pokud má nějaký rodič obavy z toho, že to jeho dítě nezvládne, může si ho v ten den z MŠ odhlásit. Jeden rodič by uvítal plavání i pro mladší děti, ale chápe, že je to organizačně náročné. Tato možnost nám zatím z plavecké školy nebyla nabídnuta. Předškoláků jezdí plavat 15.
 3. Spolupráci mezi učitelkami a rodiči hodnotili kladně všichni rodiče.
 4. S vedením není spokojen jeden rodič. Dva rodiče uvedli, že by vedení a pedagogové měli být důslednější a mít tvrdší přístup k docházce nedoléčených dětí, s respiračními chorobami.
 5. Nástěnky s informacemi pro rodiče a facebook či web sledují všichni rodiče. Jeden rodič uvedl spokojenost s facebookovými stránkami MŠ.
 6. Informovanost o chování, schopnostech a činnostech dětí je nedostačující pro tři rodiče. Návrh na informování rodičů o jejich dítěti – shrnutí za celý týden. To není v našich silách! Ptejte se, prosím, pokud máte potřebu, každý den. Důležité informace Vám předávají p. uč. každý den automaticky.
 7. Provozní doba vyhovuje všem rodičům.
 8. Počet akcí je pro všechny rodiče vyhovující. Jeden rodič pochválil kvalitu akcí.
 9. Vybavení MŠ se nelíbí jednomu rodiči z 19. Nenapsal konkrétně co. Jeden rodič pochválil spoustu hezkých hraček.

10) Ke skladbě jídelníčku mají výhradu tři rodiče z 19. Bohužel nenapsali proč? Co by změnili, zlepšili, atd. P. kuchařky musí dodržovat svoje předpisy, normy a spotřební koše. Osobně si myslím, že jídla z naší kuchyně jsou chutná, zařazují se jídla nová, zdravá a moderní, která si děti postupně oblíbily. Snažíme se (dle možností) vyjít vstříc i rodičům a jejich požadavkům. Při svačině nabízíme 3 suché porce chleba x pečiva, pro děti, které odmítají pomazánky. Do jídla děti nenutíme. Jednomu rodiči vadí někdy podobné dopolední a odpolední svačiny.

11) K úklidu mají rodiče dvě připomínky. Více dezinfikovat hračky atd. Častěji vytírat botník dětí ze třídy U kohoutků.

 • Dva rodiče by uvítali méně sladkostí pro děti. Děti dostávají jeden bonbon a to ještě ne každý den.
 • Lahve z domova na pitný režim zachováme. Osvědčili se – každé dítě má svoji podepsanou lahev, která mu je dolévána, snadno si je přenesou ven, nevletí do nich hmyz,…
 • Připomínka jednoho rodiče – v MŠ je přetopeno. Možná se Vám to jen zdá, když přivádíte nebo odvádíte své dítě a přijdete oblečení. V zimních měsících topíme na minimum. Nyní se již delší dobu netopí. Budova je zateplena, tudíž udrží teplo. Každý den se větrá, někdy nepřetržitě. Přesto nám, naopak, někteří rodiče dávají děti do třídy v mikinách. Někdo by uvítal větší teplo. Řešíme to individuálně, dle potřeby.

S výsledky ankety byli seznámeni všichni zaměstnanci MŠ. Budeme se snažit o nápravu na základě Vašich připomínek.

Pokud někdo z rodičů má potřebu vyřešit nějaký problém osobně, ráda to s Vámi projednám. Včasné vyřešení napomůže i předcházení problémům.

Děkuji všem rodičům, kteří se do ankety zapojili.

Zapsala: Zdeňka Tkadlecová                                                                        dne: 25. 4. 2022