Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

09.05.2024 18:08

    Základní škola a Mateřská škola, Jasenná, okres Náchod
    Oznámení o výsledcích přijímacího řízení k základnímu vzdělávání
    od školního roku 2024/2025
    Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jasenná, okres
    Náchod rozhodla v souladu s § 46 a § 165 odst. 2), písm. e) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním,
    základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
    předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:
 
  

            spisová značka   výsledek řízení

                1/2024 - ZŠ            přijat
                2/2024 - ZŠ            přijat
                3/2024 - ZŠ            přijat
                4/2024 - ZŠ            přijat
                5/2024 - ZŠ            přijat
                6/2024 - ZŠ            přijat
                7/2024 - ZŠ            přijat
                8/2024 - ZŠ            přijat
                9/2024 - ZŠ            přijat
              10/2024 - ZŠ            přijat
              11/2024 - ZŠ            přijat
              12/2024 - ZŠ            přijat
              13/2024 - ZŠ            přijat
              14/2024 - ZŠ            přijat
              15/2024 - ZŠ            přijat
              16/2024 - ZŠ            odklad školní docházky
              17/2024 - ZŠ            odklad školní docházky
              18/2024 - ZŠ            odklad školní docházky
              19/2024 - ZŠ            odklad školní docházky

              V Jasenné dne 9. 5. 2024 Dana Dvořáková, ředitelka školy

              Oznámení_o_výsledcích_zápisu_2024.pdf (25780)