Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Vzdělávání předškoláků v době uzavření MŠ.

03.03.2021 17:35

Na základě krizového opatření (uzavření mateřských škol od 1. 3. 2021) se na naši mateřskou školu vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených ve školském zákoně v § 184a zákona č.561/2004 Sb. Pro děti předškoláky je povinnost se tímto způsobem vzdělávat. Škola má povinnost evidovat jejich účast na vzdělávání a posuzovat zapojení do vzdělávacích aktivit.

Jako formu distanční výuky jsme zvolili off-line tematické aktivity. Ty naleznete za začátku každého týdne na našich webových stránkách v oddíle distanční výuka. Vhodné je založit dětem portfolia a tam zakládat vypracované úkoly, pracovní listy, kresby atd. Po návratu do MŠ si portfolia společně s dětmi prohlédneme a zhodnotíme.

Pro komunikaci s rodiči budeme využívat webové stránky a e-mailovou poštu. Tam obdržíte podrobné informace k distanční výuce.

Nabízíme poskytnutí individuální podpory při nejasnostech. Telefonicky (s vedoucí učitelkou), či e-mailovou komunikací. Pokud někdo z rodičů nemá potřebné technické vybavení (tiskárnu apod.), je možné se domluvit na osobním předání zadaných úkolů na papíře.