Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2023/2024

01.03.2023 08:26

Ministerstvo školství vytvořilo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Více na

https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Samotný dokument můžete otevřít zde: Desatero pro rodiče.pdf (115478)