Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Zápis do mateřské školy.

19.04.2020 16:54

ZŠ a MŠ Jasenná oznamuje, že zápis do mateřské školy

pro školní rok 2020/2021 bude probíhat v období

od 2. – 16. května 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Toto opatření vydalo MŠMT na základě nařízení Vlády ČR k ochraně obyvatelstva (v současné mimořádné situaci, v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19).

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout zde: Zadost o prijeti do MS.doc (30,5 kB)

Žádost vyplňte a podepište! Přiložte kopii rodného listu, očkovacího průkazu (bude porovnán s očkovacím kalendářem) a čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno – vzor naleznete níže. Lékaře osobně nenavštěvujte! Pokud dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce na dálku kontaktovat lékaře dítěte a vyžádat si od něho potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte lékaře osobně. Pro účely správního řízení nemusí zákonný zástupce dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Způsoby podání žádosti: do datové schránky ZŠ; e-mailem s uznaným elektronickým podpisem; poštou; osobní doručení do schránky na ZŠ. V případě nejasností pište na e-mail: ms.jasenna@seznam.cz nebo volejte na tel. č. 732 516 928 (ved. uč. MŠ Zd. Tkadlecová).

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ, podepsané řeď.jpeg (597157)

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX. XX. XXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce.

 

Za celý kolektiv MŠ věřím, že tuto nepříjemnou situaci brzy překonáme a budeme se moct od září těšit na nově přijaté děti.

O znovuotevření MŠ Vás budeme informovat.