Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Zápis do MŠ pro cizince.

13.06.2022 13:20

ZŠ a MŠ Jasenná oznamuje, že zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 bude probíhat v úterý 21. června 2022 od 14 – 17 hodin v budově mateřské školy.

K zápisu do MŠ v tento termín  podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1, písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Kritériem pro přijetí jsou děti spádové od 3 do 6 let podle věku od nejstarších po nejmladší.