Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Zápis ze schůzky rodičů konané v úterý 6. 2. 2024 (16,00h.)

08.02.2024 17:14

Přítomni: Zdeňka Tkadlecová a 23 rodičů (viz prezenční listina). Všem přítomným rodičům děkuji za jejich účast a zájem o mateřskou školu.

Rodiče berou na vědomí:

Připravované akce pro děti (viz plán akcí v šatnách na nástěnkách) + doplňování programu (velikonoční pracovní dílna v Městském muzeu Jaroměř,..)

Uzavření MŠ o letních prázdninách – od 17. 7. – 20. 8. 2024.

Pořízení nového nábytku do třídy U kohoutků o letních prázdninách v době uzavření MŠ + malování celého 2. poschodí.

Rodiče schválili doplacení 300,- Kč na další akce pro děti do konce února.

Školní ples s předtančením dětí – sobota 17. 2. 2024. Prosba o věnování ceny do tomboly – do pátku 16. 2. Děkujeme.

Cena plaveckého výcviku pro předškoláky je 790,- Kč – začíná v pátek 22. 3. 2024.

Možnost přihlásit své dítě na screeningové vyšetření očí (pracovníci Prima Vizus) – termín návštěvy v MŠ je 27. 3. 2024, cena 200,- Kč. Přihlašujte u p. uč. ve třídách.

Jarní focení (Foto – retro Třebechovice) – přihlašovat můžete na nástěnce v mezipatře MŠ.

Zvonek u hlavního vchodu – rodiče si budou zvonit na třídy. MŠ bude po celý den, v rámci celkové bezpečnosti, nadále uzavřena.

  • Informace a aktuality o dění v MŠ naleznete na nástěnce na chodbě v 1. poschodí, na webových stránkách školy a na facebooku MŠ.
  • Připomínky a dotazy rodičů.
  • Zjistit termín zápisu do ZŠ a MŠ pro příští školní rok.
  • Naplánovat termín velikonoční pracovní dílny v Muzeu Jaroměř.
  • Objednat termín jarního focení.                                                            Zapsala Zdeňka Tkadlecová.