Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Zápis ze schůzky rodičů konané ve středu 25. 9. 2019

26.09.2019 16:28

Program: 1. Informace o provozu MŠ.

                2. Výchovně vzdělávací práce.

                3. Akce školy.

                4. Spolupráce s rodiči.

                5. Různé.

Přítomni: vedoucí učitelka a 19 rodičů (viz prezenční listina)

 • Informace o provozu MŠ
 • Provoz MŠ je od 6, 30 -16 hodin. Děti se schází do 8, 30 h. Pozdější příchod je možný na základě předchozí dohody z důvodů rodinných, návštěvy lékaře apod.
 • Pro školní rok 2019/2020 je zapsáno 44 dětí. Děti jsou rozděleny podle věku. Do třídy Kohoutci chodí 22 dětí, z toho 11 předškoláků.  Do třídy Zajíčků je zapsáno 22 dětí, z toho 7 mladších 3 let.
 • Docházka je pro předškolní děti povinná. Delší absenci je nutné omlouvat písemně (omluvenky k vyzvednutí u p. uč. ve třídě U kohoutků). Kratší absenci lze omluvit ústně nebo telefonicky.
 • Školní prázdniny – nás se týkají pouze vánoční prázdniny, kdy bude MŠ uzavřena stejně se ZŠ. O dalších školních prázdninách bude MŠ otevřena. Kdo z rodičů by předem věděl, že o těchto prázdninách dítě nepřijde do MŠ, včas si je odhlaste.
 • Celodenní stravné je 44,- Kč včetně pitného režimu. Provozní poplatek činí 200,- Kč za měsíc. Je účtován ke stravnému. Tento poplatek neplatí rodiče předškoláků ani rodiče jejich dítě má OŠD. Podrobnější informace poskytne vedoucí stravování.
 • Děti odhlašujte nejprve v kuchyni /ved. stravování/nejlépe mailem, p. kuchařky to vyřídí p. učitelkám ve třídách.
 • Při platbách za stravné uvádějte do zprávy pro příjemce jméno dítěte, za které platíte. Někdy to nelze z názvu účtu zjistit. Plaťte přesnou částku, nezaokrouhlujte!
 • Do MŠ nebude ráno přijato dítě s horečkou, průjmem, zvracením, závažným kožním onemocněním, velkou rýmou nebo zánětem spojivek.

 

 • Výchovně vzdělávací práce.
 • S dětmi pracujeme podle ŠVP, který je rodičům k nahlédnutí na hlavní nástěnce v 1. poschodí. ŠVP vychází z RVP PP.
 • S dětmi ve třídě U kohoutků pracuje p. uč. Alena Polednová a p. uč. Jana Francová. Výchovně vzdělávací práce zde probíhá v centrech aktivit
 • dle zájmu dětí. Ve třídě U zajíčků pracuje p. uč. Zdeňka Tkadlecová a Mgr. Veronika Voborníková (asistent pedagoga + učitelka)
 • Od října budou pro předškolní děti připraveny doplňkové programy v době zkráceného odpoledního odpočinku – logohrátky, angličtina a šikulka)

 

 • Akce školy.
 • Plánované akce MŠ dle rozpisu podle měsíců, vyvěšeno v šatnách i na webových stránkách školy.
 • Rodiče souhlasí s uhrazením poplatku 300,- Kč na tyto akce. Rodiče nových dětí zaplatí 370,- Kč. Až peníze dojdou, rodiče jsou ochotni doplatit. O hospodaření s penězi je veden přehledný záznam – rodiče dostali k nahlédnutí.
 • Plavecký výcvik pro předškoláky bude probíhat v jarních měsících v plavecké škole Dorka v Dobrušce.

 

 • Spolupráce s rodiči.
 • Rodiče souhlasí s uspořádání druhé schůzky rodičů – březen.
 • Charitativní činnost – Fond Sidus. Nabídka produktu Lepíci v hodnotě 50,- Kč. Výtěžek je použit na potřeby nemocných dětí.
 • Sběr PET víček pro tělesně postiženého chlapce Nykýska z Jičína. Můžete nosit do MŠ. Sbíráme již několik let.
 • Připravujeme anonymní anketu pro rodiče (hodnocení práce školky)
 • Prosíme o podepisování dětského oblečení.
 • Rodiče berou na vědomí fotografování dětí od foto-retro z Třebechovic – vánoční motiv s vláčkem. Do 15. 10. zapíší, zda se jejich dítě bude fotit či ne.
 • Projekt „Bavíme se sportem“ – nabídka pohybových aktivit pro starší děti od Kohoutků. Děti jsou již přihlášené, kapacita naplněna.

 

 • Různé.
 • Informace a aktuality o dění v MŠ naleznete na nástěnce na chodbě v 1. poschodí, na webových stránkách školy a na facebooku.
 • Děkujeme za donesení toaletního papíru a kapesníků pro děti.
 • Zápis do 1. třídy ZŠ – duben, do MŠ – květen.
 • MŠ bude o letních prázdninách uzavřena pravděpodobně v době od 13. 7. – 16. 8. 2020

 

 • Připomínky rodičů:
 • Vkládat včas aktuální jídelní lístek na stránky školy.
 • Kontrolovat převlečení dětí na pobyt venku.
 • Nespokojenost s fungováním mobilního telefonu kuchyně.