Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Zápis ze schůzky rodičů.

06.04.2022 19:04

Program: 1. Informace o provozu MŠ.

                2. Personální změny.

                3. Anketa.

                4. Čerpání finančních prostředků.

                5. Připravované akce.

                6. Různé.

                7. Připomínky rodičů.

Přítomni: vedoucí učitelka a 15 rodičů (viz prezenční listina)

 • Informace o provozu MŠ
 • Provoz MŠ je od 6, 15 -16,15 hodin. Děti se schází do 8, 30 h. Prosíme o dodržování času!
 • Docházka je pro předškolní děti povinná. Delší absenci je nutné omlouvat písemně (omluvné listy p. uč. ve třídě U kohoutků). Kratší absenci lze omluvit ústně nebo telefonicky.
 • MŠ bude o letních prázdninách uzavřena od 11. 7. – 14. 8. 2022
 • Do MŠ nebude ráno přijato dítě s horečkou, průjmem, zvracením, závažným kožním onemocněním, velkou rýmou nebo zánětem spojivek.

 

 • Personální změny.

 Třída U zajíčků – p. uč. Zdeňka Tkadlecová, p. uč. Jitka Lukášková, asistent pedagoga p. Martina Vejrochová.

Třída U kohoutků – p. uč. Alena Polednová, p. Jana Voborníková – od 11. 4. 2022 (zástup po dobu nemoci p. uč. Jany Francové), asistent pedagoga p. uč. Lenka Horáková.

 • Anketa

Na anketní otázky dosud odpovědělo pouze 12 rodičů. Přítomní rodiče byli seznámeni s dosavadními výsledky ankety. Ostatní rodiče se mohou zapojit do 14. 4. 2022. Poté budou seznámeni s výsledky.

 

 • Čerpání finančních prostředků

Z finančních prostředků od rodičů, vybraných na začátku školního roku, zbývá 2700,- Kč. Rodiče souhlasí s poskytnutím dalšího příspěvku ve výši 300,- Kč na následující akce pro děti.  Vybíráme do konce dubna.

 

 • Připravované akce.
 • jarní batůžkový výlet do přírody
 • čarodějnické dopoledne v MŠ (pátek 29. 4.)
 • školní výlet – Častolovice (středa 25. 5.)
 • hudební program ke Dni dětí (pátek 27.5.)
 • program s Policií ČR (čtvrtek 2.6.)
 • nocování předškoláků v MŠ (pátek 10.6.)
 • vystoupení dětí na konec školního roku, slavnostní šerpování předškoláků (úterý 28.6.)
 • focení na konec školního roku – p. Hurdálek

 

 

 • Různé.
 • Jarní focení (Retro-foto Třebechovice). Pouze na objednávku. Zapisujte se do čtvrtka 14. 4. 2022!
 • Prosíme o podepisování dětského oblečení.
 • Informace a aktuality o dění v MŠ naleznete na nástěnce na chodbě v 1. poschodí, na webových stránkách školy a na facebooku. Kontaktní údaje na www stránkách naší školy.
 • Prosíme o donesení kapesníků pro děti (zásoby již došly).
 • Stravování – pokud své dítě odhlašujete ráno na ten den, bude vám odhlášena jen odpolední svačina. Oběd si můžete vyzvednout ve ŠJ. V opačném případě bude rozdělen mezi děti.
 • Zápisy na příští školní rok: do ZŠ 7. 4. 2022, do MŠ začátkem května (bude upřesněno).

 

 • Připomínky rodičů:
 • Na facebooku připomínat akce školy ještě 2 – 3 dny před ní.
 • Jednomu rodiči vadí kombinace jídel – slaná svačina +sladké mléko.
 • Více nenamazaného chleba, pečiva(v případě, že odmítnou připravenou pomazánku).
 • Zachovat nošení lahví na pití, vymývání ponechat na rodičích (příprava na školu).
 • Požadavek na „kroužek“ angličtiny, slušného společenského chování apod.
Zapsala Zdeňka Tkadlecová 6. 4. 2022