Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Zápis ze schůzky rodičů.

20.09.2022 18:57

Program: 1. Informace o provozu MŠ.

                2. Výchovně vzdělávací práce.

                3. Akce školy.

                4. Různé.

Přítomni: Zdeňka Tkadlecová a 23 rodičů (viz prezenční listina). Všem rodičům děkuji za jejich účast a zájem o mateřskou školu.

 • Informace o provozu MŠ
 • Provoz MŠ je od 6,15 -16,15 hodin. Děti se schází do 8, 30 h. Pozdější příchod je možný na základě předchozí dohody z důvodů návštěvy lékaře, rodinné důvody apod.
 • Pro školní rok 2022/2023 je zapsáno 45 dětí. Děti jsou rozděleny podle věku. Do třídy U kohoutků chodí 22 dětí, z toho je 16 předškoláků. Do třídy U zajíčků je zapsáno 23 dětí, z toho dvě mladší 3 let. Nově přijatých dětí je 9, z okolních obcí dojíždí 7 dětí.
 • Docházka je pro předškolní děti povinná. Delší absenci je nutné omlouvat písemně do omluvných listů (ve třídě U kohoutků). Kratší absenci lze omluvit ústně nebo telefonicky.
 • Provozní poplatek činí 200,- Kč za měsíc. Je účtován ke stravnému. Tento poplatek neplatí rodiče předškoláků ani rodiče jejich dítě má OŠD. Podrobnější informace o výši stravného poskytne vedoucí stravování p. Martina Holečková.
 • Děti odhlašujte nejprve v kuchyni /ved. stravování/nejlépe mailem, p. kuchařky to vyřídí p. učitelkám ve třídách. Můžete to telefonicky dát vědět i do školky.
 • Při platbách za stravné uvádějte vždy do zprávy pro příjemce jméno dítěte, za které platíte. Plaťte přesnou částku, nezaokrouhlujte! Počkejte na mail od vedoucí stravování. Pokud požadujete nějaké změny v docházce, ve stravném, domluvte si to s vedoucí stravování koncem měsíce na měsíc následující. První den nemoci dítěte lze odebrat oběd v době od 10 – 11h. do jídlonosičů nebo pevných uzavíratelných plastových nádob (ne skleněné, ne slabé plastové obaly!). Na další dny je nutné dítě odhlásit!
 • Výchovně vzdělávací práce.
 • S dětmi pracujeme podle ŠVP, který je rodičům k nahlédnutí na hlavní nástěnce v 1. poschodí. ŠVP vychází z RVP PP.
 • Třída U kohoutků: p. uč. Jana Francová a p. uč. Markéta Frnková, Dis. Jako asistent pedagoga zde působí p. Lenka Horáková.
 •  Třída U zajíčků: p. uč. Zdeňka Tkadlecová a p. uč. Jitka Lukášková. Jako asistent pedagoga zde působí p. Martina Vejrochová.
 • Od října budou pro předškolní děti připraveny doplňkové programy Klub předškolák v době zkráceného odpoledního odpočinku – Logohrátky, Šikulka, Kašpárek a Předškolička.
 • Akce školy.
 • Plánované akce MŠ dle rozpisu podle měsíců budou vyvěšeny v šatnách i na webových stránkách školy. Změna vyhrazena.
 • Rodiče souhlasí s uhrazením zálohy 300,- Kč na tyto akce. Rodiče nově přijatých dětí zaplatí o 100,- Kč víc (důvodem je přebytek peněz z loňského roku). Až peníze dojdou, rodiče jsou ochotni doplatit. O hospodaření s penězi je veden přehledný záznam – rodiče dostali k nahlédnutí.
 • Od pondělí 26. 9. začíná „sportík“ (projekt Bavíme se sportem). Na tento kroužek můžete přihlásit děti ze třídy U kohoutků a to v jejich třídě paní učitelce a na webových stránkách projektu. Kroužek je zpoplatněn.
 • Plavání začne na jaře. Přihlásit se mohou pouze předškoláci (pro jejich vysoký počet).
 • Různé.
 • Informace a aktuality o dění v MŠ naleznete na nástěnce na chodbě v 1. poschodí, na webových stránkách školy a na facebooku.
 • V MŠ mohou rodiče zakoupit pro své děti „Lepíky“ – výtěžek pro nemocné děti v nemocnicích. Cena 50,- Kč.
 • Nabídka mimoškolních kroužků: hasičský (místní), mažoretky, fotbal.
 • Děkujeme za donesení toaletního papíru a kapesníků pro děti.
 • Prosíme o pláštěnky (popřípadě holínky) pro děti na procházky v dešti.
 • Rodiče berou na vědomí:
 • pořízení razítek se jmény dětí
 • podepsat v MŠ „Souhlas“ se zveřejňováním fotografií (kdo ještě nemá)
 • na ilustrační fota z akcí se nemusí podařit vyfotit všechny děti
 • Do MŠ nebude ráno přijato dítě s horečkou, průjmem, zvracením, závažným kožním onemocněním, velkou rýmou nebo zánětem spojivek. Platí i pro děti, jejichž rodiče si přinesli potvrzení od lékaře, že jsou na něco alergické (ochrana zdravých dětí a personálu před možnou nákazou).
 • Fotografování dětí od Foto-retro z Třebechovic – vánoční motiv, rodiče zapíší své dítě do 7. 10. do seznamu na nástěnce v 1. poschodí. Termín včas oznámíme.
 • rodiče zaplatí na akce pro děti 300,- Kč (nové děti 400,- Kč) do konce září
 • Omlouvat děti z MŠ a podávat informace s tím spojené pouze do ŠJ nebo p. uč. Tkadlecové nebo na tel. č.= pevná linka našeho zařízení (ne ostatním učitelkám a asistentkám! Neřešit problémy přes facebook).
 • nošení plastových lahví na pitný režim pro děti
 • podepisovat dětem oblečení
 • nedávat dětem do MŠ do batůžku jídlo, bonbóny ani žvýkačky!

 

 • Děkujeme rodičům a přátelům, kteří naši školku v minulosti podpořili finančními či věcnými dary. Kdo můžete věnovat pro děti zachovalé hračky, vozítka na zahradu, výtvarný materiál nebo materiál na vyrábění, budeme rády. Děkujeme.

        Dne 20. 9. 2022                                                                                                  Zapsala Zdeňka Tkadlecová.