Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Zápis ze schůzky rodičů.

16.03.2023 18:29
 • Informace o provozu MŠ.
 • Uzavření MŠ o letních prázdninách – od 17. 7. – 20. 8. 2023
 • U MŠ se budou vyměňovat vchodové dveře.
 • Pořízení nového nábytku do třídy U zajíčků o letních prázdninách. Zároveň budeme v 1. poschodí malovat.
 • Rodiče jsou povinni ráno osobně předávat své dítě p. učitelce ve třídě!
 • Anketa.

Rodiče vyplní anketní lístek a vhodí jej do připraveného boxu na chodbě v 1. poschodí do konce března.

 • Čerpání finančních prostředků.

Finanční prostředky na akce pro děti, vybrané na začátku školního roku, jsou téměř vyčerpané. Rodiče odsouhlasili zaplatit částku 400,- Kč na další akce. Prosíme uhradit do konce března.

 • Připravované akce.
 • Rodiče byli seznámeni s plánovanými akcemi.
 • Vynášení Zimy – pondělí 20. 3. dopoledne.
 • Pozvánka na jarní prodejní jarmark (neděle 26. 3. od 14 h.). Rodiče se mohou zapojit.
 • Čarodějnické dopoledne – pátek 28. 4.
 • Divadlo v MŠ – úterý 2. 5. dopoledne (p. Vyšohlídová „Tajemná zahrada“ˇ, společně se ZŠ).
 • Školní výlet – čtvrtek 25. 5.
 • Den dětí – čtvrtek 1. 6. dopoledne, sportovní den a pohádková stezka, společně se ZŠ.
 • Nocování předškoláků v MŠ – pátek 9. 6.
 • Slavnostní zakončení školního roku – čtvrtek 22. 6.
 • Skupinové focení na konec školního roku – p. Hurdálek
 • Různé.

            Rodiče berou na vědomí:

 • Přinesení papírových kapesníků (nejlépe kusové v boxu).
 • Ve středu 22. 3. focení přihlášených dětí (Foto-Retro Třebechovice)
 • Zápis do ZŠ – čtvrtek 13. 4. 2023
 • Zápis do MŠ – čtvrtek 4. 5. 2023
 • Nabídka knih na chodbě v 1. poschodí, možnost objednání.
 • Hlásit případný výskyt onemocnění svého dítěte neštovicemi.
 • Nošení gumiček pro děvčata s dlouhými vlasy. Učešeme.
 • Případné odhlášení dítěte z MŠ na čtvrtek 6. 4. před Velikonocemi (školní prázdniny) – MŠ bude v provozu.
 • Informace a aktuality o dění v MŠ naleznete na nástěnce na chodbě v 1. poschodí, na webových stránkách školy a na facebooku MŠ.
 • Připomínky rodičů.

Pobyt venku:

            Výhrady rodičů k pobytu venku za deště x výhrady rodičů k pobytu ve školce za deště. Popřípadě sledovat radar o změnách počasí.

....................................................................................................................................................................................................

 • Děkujeme rodičům a přátelům, kteří naši školku mohou podpořit finančními či věcnými dary (zachovalé hračky, vozítka na zahradu, výtvarný materiál, papíry na kreslení, apod.)
 • Všem, dnes přítomným rodičům, děkuji za jejich účast a zájem o mateřskou školu.

                                                                                                                                           Zapsala Zdeňka Tkadlecová.