Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

ZÁPIS ZE SCHŮZKY RODIČŮ

15.09.2023 15:26

Zápis ze schůzky rodičů konané v úterý 12. 9. 2023 (16.30h.)

Program: 1. Informace o provozu MŠ.

                2. Výchovně vzdělávací práce.

                3. Akce školy.

                4. Různé.

Přítomni: Zdeňka Tkadlecová, Jana Francová, Jitka Lukášková a 22 rodičů (viz prezenční listina). Všem rodičům děkuji za jejich účast a zájem o mateřskou školu

Informace o provozu MŠ

 • Provoz MŠ je 6.15-16.15 hod. Děti se schází do 8.30 hod. Pozdější příchod je možný na základě předchozí dohody z důvodů návštěvy lékaře, rodinné důvody apod.
 • Pro školní rok 2023/2024 je zapsáno 46 dětí. Děti jsou rozděleny podle věku. Do třídy U kohoutků chodí 24 dětí. Předškoláků je 17. Do třídy U zajíčků je zapsáno 22 dětí. Nově přijatých dětí je 12, z okolních obcí dojíždí 7 dětí.
 • Docházka je pro předškolní děti povinná. Delší absenci je nutné omlouvat písemně do omluvných listů (ve třídě U kohoutků). Kratší absenci lze omluvit ústně nebo telefonicky.
 • Provozní poplatek činí 200 Kč za měsíc. Je účtován ke stravnému. Je možné, že se bude navyšovat. Informace ohledně stravného vám poskytne vedoucí stravování p. Martina Holečková.
 • Děti odhlašujte nejprve v kuchyni /ved. stravování/nejlépe mailem, p. kuchařky to vyřídí p. učitelkám ve třídách. Můžete to telefonicky dát vědět i do školky.
 • Při platbách za stravné uvádějte vždy do zprávy pro příjemce jméno dítěte, za které platíte. Plaťte přesnou částku, nezaokrouhlujte! Počkejte na mail od vedoucí stravování. Pokud požadujete nějaké změny v docházce, ve stravném, domluvte si to s vedoucí stravování koncem měsíce na měsíc následující. První den nemoci dítěte lze odebrat oběd v době 10-11h. do jídlonosičů nebo pevných uzavíratelných plastových nádob (ne skleněné, ne slabé plastové obaly!). Nevyzvednutý oběd je rozdělen mezi děti. Na další dny je nutné dítě odhlásit! Pokud je dítě odhlášeno do pátku, v pondělí se počítá s tím, že přijde.

 

        MŠ i ŠJ BUDOU UZAVŘENY V PÁTEK 29. 9. 2023

Výchovně vzdělávací práce.

 

 • S dětmi pracujeme podle ŠVP, který je rodičům k nahlédnutí na hlavní nástěnce v 1. poschodí. ŠVP vychází z RVP PP.
 • Třída U kohoutků: p. uč. Jana Francová a p. uč. Markéta Frnková, Dis. Jako asistent pedagoga zde působí p. Lenka Horáková.
 •  Třída U zajíčků: p. uč. Zdeňka Tkadlecová a p. uč. Jitka Lukášková. Jako asistent pedagoga zde působí p. Martina Vejrochová.
 • Od října budou pro předškolní děti připraveny doplňkové programy Klub předškolák v době zkráceného odpoledního odpočinku – Logohrátky, Šikulka, Kašpárek a Předškolička.

 

Akce školy.

 • Plánované akce MŠ dle rozpisu podle měsíců budou vyvěšeny v šatnách i na webových stránkách školy. Ještě je dokončujeme. Změna vyhrazena.
 • Rodiče souhlasí s uhrazením zálohy 500 Kč na tyto akce do konce září! O hospodaření s penězi je veden přehledný záznam – rodiče dostali k nahlédnutí. Zůstatek z minulého roku je 1460 Kč.
 • Od pondělí 18. 9. začíná „sportík“ (projekt Bavíme se sportem). Na tento kroužek můžete přihlásit děti ze třídy U kohoutků a to v jejich třídě paní učitelce a na webových stránkách projektu. Kroužek je zpoplatněn – 800Kč za pololetí. Plavání začne na jaře. Přihlásit se mohou pouze předškoláci (pro jejich vysoký počet).
 • Nabídka mimoškolních kroužků: hasičský (místní) – vedoucí p. David Samek.
 • Fotografování dětí od Foto-retro z Třebechovic – vánoční motiv, rodiče zapíší své dítě do konce září do seznamu na nástěnce v 1. poschodí. Termín focení včas oznámíme.

 

Různé.

 

 • Informace a aktuality o dění v MŠ naleznete na nástěnce na chodbě v 1. poschodí, na webových stránkách školy a na facebooku.
 • V MŠ mohou rodiče zakoupit pro své děti zábavný produkt od Fondu Sidus – výtěžek pro nemocné děti v nemocnicích. Cena 60 Kč.
 • Děkujeme za donesení toaletního papíru a kapesníků pro děti. Není povinné, bylo vysvětleno.
 • V MŠ sbíráme víčka od PET lahví.
 • Rodiče berou na vědomí:
 • Podepsat v MŠ „Informovaný souhlas“ se zveřejňováním fotografií (kdo ještě nemá).
 • Do MŠ nebude ráno přijato dítě s horečkou, průjmem, zvracením, závažným kožním onemocněním, velkou rýmou nebo zánětem spojivek. Platí i pro děti, jejichž rodiče si přinesli potvrzení od lékaře, že jsou na něco alergické (ochrana zdravých dětí a personálu před možnou nákazou).
 • Problémy nebudeme řešit přes facebook ani anonymní anketou!
 • Podepisovat oblečení a lahev na pití.
 • Nedávat dětem do MŠ do batůžku jídlo, bonbóny ani žvýkačky!

 

 • Připomínky rodičů:
 • Neředit tolik pití, je málo sladké.
 • Posunout termín karnevalu v MŠ.

 

Děkujeme rodičům a přátelům, kteří naši školku v minulosti podpořili finančními či věcnými dary. Kdo můžete věnovat pro děti zachovalé hračky, vozítka na zahradu, výtvarný materiál nebo materiál na vyrábění, budeme rády. Děkujeme.

                                                                       Zapsala Zdeňka Tkadlecová.