Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Zpráva o zápisu do mateřské školy.

24.05.2020 18:42

Mateřské škole bylo doručeno celkem 11 Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Všechny děti jsou místní. Všem žádostem bylo vyhověno a děti jsou k 1. 9. 2020 přijaty. Žadatelům bylo doručeno Rozhodnutí o přijetí dítěte.

Přijaty byly tyto děti:

registrační číslo:    1/20 MŠ              

                          2/20 MŠ              

                          3/20 MŠ              

                          4/20 MŠ              

                          5/20 MŠ              

                          6/20 MŠ              

                          7/20 MŠ              

                          8/20 MŠ                                         

          9/20 MŠ                                 

                         10/20MŠ

                        11/20 MŠ