Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

ZŠ a MŠ Jasenná, Šablony III

24.03.2021 12:14

Název projektu dle MS2014+:1 Jasenná Šablony III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017883

Základní škola a Mateřská škola Jasenná, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu probíhá od 1. září 2018, ukončena bude 31. srpna 2020.

Více zde: https://www.zsjasenna.cz/news/zs-a-ms-jasenna-sablony-ii/

 

Základní škola a Mateřská škola Jasenná, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu probíhá od 1. září 2020, ukončena bude 30. června 2021.

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon).

Dotace budou čerpány na školního asistenta v mateřské a základní škole v rámci podpory inkluzivního vzdělávání dětí a žáků a na projektové dny, určené k získávání dalších vědomostí a znalostí, pro děti a žáky obou škol.
 

Základní škola a Mateřská škola Jasenná, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu probíhá od 1. září 2018, ukončena bude 31. srpna 2020.

Více zde: https://www.zsjasenna.cz/news/zs-a-ms-jasenna-sablony-ii/


 

Základní škola a Mateřská škola Jasenná, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu probíhá od 1. září 2018, ukončena bude 31. srpna 2020.

Více zde: https://www.zsjasenna.cz/news/zs-a-ms-jasenna-sablony-ii/